Konkursy na e-usługę i współpracę B2B

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

zaprasza beneficjentów działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej i działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do udziału w:

Konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
na innowacyjną e-usługę i innowacyjną technologię B2B

Do udziału w Konkursach zapraszamy przedsiębiorców, którzy wdrażają nowoczesną i oryginalną  e-usługę lub innowacyjną pod względem informatycznym i organizacyjnym technologię B2B.

Nagrodą główną jest przeprowadzenie bezpłatnej kampanii promującej zwycięski projekt.

Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać od 5 sierpnia do 28 września 2009 r. do godz. 15.00

Aby wziąć udział w konkursie beneficjenci Działań 8.1 i 8.2 PO IG powinni zapoznać się z regulaminem właściwego konkursu, a następnie wypełnić Zgłoszenie konkursowe, w którym pokażą unikatowość swojego projektu i przesłać je:

e-mailem na adres: konkurs_eusluga@parp.gov.pl

lub drogą pocztową na adres:

Partner of Promotion
Agnieszka Tęczyńska
ul. Belgradzka 8 lok. 57
02-793 Warszawa

Regulamin konkursu na e-usługę i dokumenty niezbędne do rejestracji można pobrać z portalu Wspieramy e-biznes.

Regulamin konkursu na technologię B2B i dokumenty niezbędne do rejestracji można pobrać z portalu Wspieramy e-biznes.

 

Konkurs odbywa się pod patronatem:
Pana Grzegorza Schetyny
Wiceprezesa Rady Ministrów
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 Partnerami mediowymi konkursów są:

___ Wydrukuj

Formularz zgłaszania uwag