e-learning: szkoła latania

Wywiad z Panem Grzegorzem Sanetrą, Prezesem Zarządu BUHSAG Sp. z o.o.

Realizowana e-usługa e-pilot firmy BUHSAG to zintegrowany kurs e-learningowy dotyczący teoretycznej części szkolenia samolotowego pilota liniowego ATPL. Po zdaniu tego egzaminu i zaliczenia szkolenia praktycznego szkolący może się starać się o pilotowanie samolotów pasażerskich, co stwarza duże możliwości pozyskania atrakcyjnego zawodu dla osób szkolących się. Rzeczą naturalną jest, że w lotnictwie nie wszystkiego można nauczyć się studiując literaturę, dlatego e-szkolenie wzbogacone jest także zajęciami seminaryjnymi doskonalącymi wiedzę z zakresu teorii i praktyki, szczególnie z zakresu przygotowania do lotu i czynnościami pilota po locie. 

Grzegorz Sanetra - Prezes Zarządu firmy BUHSAG w ramach działalności gospodarczej prowadził elektroniczną rezerwacje miejsc w pensjonatach oraz przyjmował elektroniczne ankiety ubezpieczeniowe. W ramach szkoleń w latach 2006 ukończył szkolenia Akademii PARP pt.: "E-learning stymulatorem przedsiębiorczości i innowacyjności MSP”. Aktualnie jest również prezesem Zarządu organizacji pozarządowej no-profit Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”.

Jacek Hetman: Obecnie na rynku usług teleinformatycznych istnieje szeroka gama dostępnych szkoleń, jednak żadna firma, czy instytucja na rynku polskim nie proponowała dotychczas kursu e-learningowego w zakresie przygotowania do teoretycznych egzaminów na liniową licencję pilota samolotu pasażerskiego. Pomysł na serwis robi wrażenie, proszę zdradzić naszym czytelnikom, jaka jest pierwsza reakcja zainteresowanych, gdy słyszą o szkoleniu pilotów w Internecie?

Grzegorz Sanetra: Pierwszą reakcją osób z środowiska lotniczego jest zdziwienie, ale po wytłumaczeniu zasad funkcjonowania e-kursu – ta innowacyjna metoda nauczania w zakresie szkolenia do licencji liniowej znajduje zwolenników. W Polsce jest to pierwsze tego typu w pełni profesjonalne szkolenie pozwalające zdobyć wiedzę z zakresu pilota samolotu pasażerskiego. Znane są szkolenia doskonalące, wzbogacające wiedzę, itp. jednak nie ma szkolenia kształcącego pilotów w tak szerokim zakresie wiedzy lotniczej zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności Ministra Pracy

Jacek Hetman: W Wielkiej Brytanii funkcjonują kursy korespondencyjne przygotowujące zdobycie licencji turystycznej i zawodowej ATPL, które cieszą się dużą popularnością. W Polsce brak jeszcze takiego rozwiązania. Jest to nisza, którą planują Państwo wykorzystać i rozwinąć na tej podstawie swoją działalność.  Czy spotkali się Państwo z taką opinią: Szkolenia e-learningowe mają niską efektywność, często bywają mało interesujące, a użytkownicy traktują je jako konieczność?

Grzegorz Sanetra: Nie, nie spotkaliśmy się z taką opinią. Proszę pamiętać, że nigdzie nie ma e–kursów do licencji liniowej, uprawnienia należącego do najwyższej półki w awiacji. Szkolenia tego tupu wymagają od słuchaczy dużego poświęcenia intelektualnego ale w lotnictwie nic nie przychodzi łatwo, a lotnictwo nie toleruje nie wiedzy. Per aspera ad astra – przez trudy do gwiazd – to jest dewiza współczesnego lotnictwa. Faktem jest, że e-szkolenia wymagają bardzo dużo pracy – zarówno w zakresie opracowania treści oraz ćwiczeń, egzaminów - sprawdzających wiedzę. Nasz kurs e-learningowy do ATPL(A) to profesjonalny e-produkt, zawierający kompendium wiedzy teoretycznej niezbędnej przyszłemu pilotowi liniowemu. Każdy pilot chcący podwyższyć swoje kwalifikacje – uzyskać licencję pilota samolotu liniowego robi to dla siebie – nie z konieczności, a to motywuje.

Przykład grafiki wzbogacającej treść e-szkolenia

Jacek Hetman: Na stronie e-piloci.pl stwierdził Pan, że do ubiegania się o dofinansowanie namawiali Pana zaprzyjaźnieni doświadczenie lotnicy, którzy dodatkowo zaoferowali swoją pomoc przy wypełnieniu merytorycznej części wniosku, który należało złożyć w ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Załóżmy, że część teoretyczną szkolący jest w stanie opanować z domu czy biura, pod warunkiem odpowiedniego nadzoru i monitorowania jego postępów w nauce. Czy tak uzyskane kwalifikację będą akceptowane w środowisku egzaminatorów i przyszłych pracodawców, co na to Urząd Lotnictwa Cywilnego?

Grzegorz Sanetra: Nasza firma w ramach realizacji projektu podjęła współpracę z Certyfikowanym Ośrodkiem Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Bielsko-Bialskiego, który posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę instruktorską w zakresie wiedzy lotniczej teoretycznej i praktycznej. Współpraca opiera się na konsultacjach dotyczących treści szkolenia, możliwości zrealizowania materiałów instruktażowych na terenie COSL ABB, co wzbogaciło wartość oferowanego szkolenia e-learningowego. Ponadto kurs e-learningowy został przez ten Ośrodek sprawdzony, przetestowany i oceniony. 

Projekt posiada poparcie władz i środowiska skupionego wokół Certyfikowanego Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Bielsko-Bialskiego oraz instytucji nadrzędnej, czyli Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Program e-szkolenia i wszystkie jego zasady znajdują źródło i są zgodne z ustawą Prawo Lotnicze i z europejskimi wymaganiami bezpieczeństwa lotniczego JAR, ustanowionymi przez Zrzeszenie Władz Lotniczych (JAA). Seminarium podsumowujące obejmuje 65 godz. (9 dni szkoleniowych). Czas ten poświęcony jest na szkolenie w zakresie bieżącej praktycznej obsługi statków powietrznych, wypełniania planów lotów ATC oraz planów operacyjnych stosowanych w liniach lotniczych całego świata, obliczeń nawigacyjnych, bezpośrednie przygotowanie do lotu, itp.

Kursanci, którzy pozytywnie przejdą testy w ramach e-szkolenia dla pilotów uzyskają certyfikat potwierdzający odbyciu kursu, uznawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jest to podstawą do podjęcia skomplikowanego szkolenia praktycznego.

Szkolenie internetowe zapewnia zdecydowanie bardziej spójną treść merytoryczną niż jego stacjonarny odpowiednik, ze względu na wielokrotne sprawdzanie przed ostatecznym oddaniem go do użytkowania. Ponadto w ramach tej formy szkolenia użytkownik ma możliwość wielokrotnego przeglądania prezentacji szkoleniowych.

Jacek Hetman: W uzasadnieniu do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych  wykorzystali Państwo fakt, że skoro e-learning zdobywa tak duże znaczenie w systemie szkoleniowym, to dlaczego nie spróbować zaoszczędzić czasu kursantów i umożliwić im szkolenia w nowej technologii, tym bardziej, że kurs wymaga spędzenia tylko 10% czasu w ośrodku szkoleniowym, którym w tym przypadku będzie Aeroklub Bielsko-Bialski. Proszę więc o wyjaśnienie: użytkownik może uczyć się sam w domu, czy też jednak musi jechać do ośrodka w Aeroklubie?

Grzegorz Sanetra:  Kurs e-learningowy do ATPL(A) można rozpocząć posiadając minimum licencję turystyczną pilota samolotowego. Aby pracować jako wykwalifikowany pilot samolotu pasażerskiego potrzebna jest samolotowa licencja liniowa. Kurs e-learningowy do licencji liniowej ATPL(A) jest aplikacją internetową, co oznacza, że do jej prawidłowego działania jest potrzebne połączenie z siecią Internet. Całe szkolenie trwa 650 godzin wykładowych i składa się  z dwóch etapów:

  • Etap 1 – min. 585 godzin wykładowych, spędzonych na samokształceniu drogą e-learningową. W godzinach tych zawiera się całość wiedzy merytorycznej, czas egzaminów podsumowujących określony przedmiot oraz ćwiczenia utrwalające wiedzę, po każdej lekcji danego modułu
  • Etap 2 – seminarium przybliżające elementy praktyczne konieczne do przygotowania pilota do lotu, szczególnie długodystansowego. Etap ten to 10 %  czasu przeznaczonego na dany przedmiot, (całość 65 godzin) spędzonego na wykładach seminaryjnych w ośrodku szkolenia lotniczego.

Kurs teoretyczny do licencji liniowej będzie zawierał zatem 650 godzin wykładów i nauki własnej i podzielony jest na moduły według programu szkolenia teoretycznego zatwierdzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i zgodnych z lotniczym prawem UE.

Po zaliczeniu wymaganych egzaminów (ćwiczeń) kontrolnych i końcowych, kursant zobowiązany jest do uczestnictwa w seminarium praktycznym realizowanym w ośrodku, z którym firma ma podpisaną umowę współpracy.

Jacek Hetman:  Nowe technologie stwarzają coraz lepsze możliwości docierania do potencjalnych klientów. Internet staje się powszechnym narzędziem wykorzystywanym w procesie szkolenia, pracy i robienia biznesu. Co jeszcze można zrobić dla kursantów? Mają Państwo pomysł na dodatkowe usługi, jaki będzie kierunek rozwoju pomysłu? Kiedy projekt obejmie kolejne aerokluby?

Grzegorz Sanetra:  Pomysłów jest sporo, po tym jak zespół firmy BUHSAG utworzył kurs e-learningowy do ATPL(A) pojawiają się pomysły, aby rozwijać dalsze szkolenia o określonych specjalnościach lotniczych. Możliwości w zakresie specjalistycznych e-szkoleń w dziedzinie lotnictwa jest sporo – to jest teraz tylko kwestia umiejętnego wykorzystania pracy i zaangażowania.

Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju propozycję współpracy – w tym w szczególności z profesjonalnymi Certyfikowanymi Ośrodkami Szkolenia Lotniczego, które w zakresie swoich usług proponują także szkolenie do licencji liniowej do ATPL(A), a chciałyby wykorzystać do tego innowacyjną metodę jaką jest kurs e-learningowy do ATPL(A).

Ponadto, na podstawie nawiązanej współpracy z Aeroklubem Bielsko-Bialskim udało nam się pomóc tejże instytucji w napisaniu i prowadzeniu projektu wykorzystującego kurs  „Pilot samolotu - cykl szkoleń e-learningowych do ATPL(A)". Projekt realizowany jest od 4 maja 2010r. do 31 grudnia 2010r. W ramach projektu 20 osób zatrudnionych i/lub zamieszkujących na terenie Województwa Śląskiego będzie mogło nieodpłatnie uczestniczyć w projekcie. 

Jacek Hetman: Do nowatorskiej usługi pasuje nowoczesne podejście do marketingu. Czy w Państwa projekcie jest miejsce na promowanie pomysłu na portalach społecznościowych, forach internetowych i blogosferze? Jakie mają Państwo zdanie o takich działaniach?

Grzegorz Sanetra:  Działalność promocyjna powinna być dostosowana do produktu, czy usługi która ma zostać wypromowana – w naszym przypadku akcja reklamowa poprzez Internet to podstawa. E-produkt stworzony przez zespół firmy musi trafić do grupy docelowej, która aktywnie posługuje się technologiami informatycznymi..  Użytkownicy e-kursu większość czasu poświęconego na naukę w ramach szkolenia do licencji liniowej do ATPL(A) spędzą przed komputerem, a nie w salach wykładowych, stąd znajomość podstaw obsługi komputera i Internetu jest w tym przypadku konieczna.

Jeżeli mowa o promocji – to akcja marketingowa zostanie skupiona na branży lotniczej tzn. branżowej prasie lotniczej, portalach lotniczych i na forach internetowych i blogsferze – w ten sposób odbyła się promocja projektu realizowanego przez Aeroklub Bielsko-Bialski – gdzie przede wszystkim poprzez stronę internetową, informację na forach i portalach lotniczych z  powodzeniem przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu. Jasna sprawa, że w tym przypadku oferowany produkt był bardzo atrakcyjny – szkolenie do licencji liniowej ATPL(A) zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i z tego tytułu uczestnicy projektu uzyskali dostęp do e-szkolenia bezpłatnie – ale mamy nadzieję, że również taka forma promocji przysporzy nam pozytywną opinię i wielu chętnych pilotów, którzy chcieli by się w ten sposób szkolić komercyjnie.

Jacek Hetman:  Najważniejszym aspektem innowacyjnym projektu jest wykorzystanie możliwości Internetu na potrzeby lotnictwa cywilnego. W tym celu planowali Państwo wykorzystanie platformy edukacyjnej dostosowanej odpowiednio do treści przekazywanych na potrzeby doskonalenia warsztatu pilotów samolotowych. Proszę powiedzieć coś więcej o platformie e-learningowej. Czy skorzystali Państwo z bezpłatnego rozwiązania? Jakie możliwości uzyskują uczestnicy kursów?

Grzegorz Sanetra: Platforma e-learningowa jest narzędziem wspomagającym proces szkolenia zdalnego od strony organizacyjnej, tworząc środowisko informatyczne umożliwiające uruchamianie e-kursów i zapoznawanie się z materiałami dydaktycznymi, które się w nich znajdują. Ponadto, platforma służy do zarządzania szkoleniami, użytkownikami szkoleń jak i kadrą instruktorską. Platforma sama w sobie nie szkoli, jest jedynie narzędziem wykorzystywanym w celu osiągnięcia określonych efektów dydaktycznych, przy pomocy kursów elektronicznych (tzw. e-kursów). W ramach tego projektu została zakupiona platforma e-learningowa, niestety żadna bezpłatna platforma nie spełnia stawianych wymogów, nie mówiąc o bezpieczeństwie przechowywania danych. Ponieważ zadaniem platformy jest udostępnienie szkoleń przez Internet, interfejsem platformy jest przeglądarka internetowa, zainstalowana na każdym komputerze. Wystarczy zatem adres WWW, aby wejść na platformę. 

Jacek Hetman: Ambicją projektu jest kreacja narzędzia e-szkoleniowego, której ramy pozwolą wykorzystać możliwości technologii informatycznych dla jak najpełniejszej komunikacji technologii z użytkownikiem, tworząc tzw. „inteligentne środowisko uczące”. Brzmi to bardzo innowacyjnie, co właściwie Państwo rozumieją pod tym pojęciem?

Grzegorz Sanetra: W kursie e-learningowym istnieją funkcje wspomagające e-szkolenie – to one właśnie tworzą „inteligentne środowisko uczące się”. W e-kursie pod zakładką np. „Komunikacja” znajdują się dostępne w systemie narzędzia komunikacyjne, z których można korzystać dzięki zainstalowaniu e-kursów na platformie e-learningowej. Każde z nich pozwala na swobodne kontaktowanie się pomiędzy użytkownikami, jednak specyfika i sposób działania każdego z nich jest inny. Użytkownicy mają możliwość korzystania np. z forum, chata, komunikatora.

Forum dyskusyjne daje możliwość prowadzenia dyskusji przez wszystkich użytkowników z zachowaniem chronologicznej kolejności wypowiedzi poszczególnych jej uczestników. Poziom nadrzędny forum dyskusyjnego stanowią grupy tematyczne. Niższą od grup kategorię stanowią tematy na forum. Ten sposób podziału umożliwia zgrupowanie tematów dyskusji dotyczących pewnej konkretnej dziedziny w jednym miejscu, umożliwiając łatwe przejrzenie wszystkich dyskusji związanych tylko z konkretnym, interesującym danego użytkownika, tematem.

Kursant ma również możliwość korzystania z chata. Jest to narzędzie umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikami systemu w czasie rzeczywistym. W przeciwieństwie do forum, w chacie wypowiedzi uczestników wirtualnego spotkania wyświetlane są na bieżąco – osoba, która dołączy do rozmowy później nie będzie więc miała wglądu w całą dyskusję.

Dodatkowo komunikacja pomiędzy poszczególnymi użytkownikami, trenerami, administratorem i opiekunem grupy możliwa jest za pośrednictwem tzw. komunikatora. Komunikator jest narzędziem służącym do przesyłania informacji za pomocą wiadomości e-mail. Działa więc na podobnej zasadzie jak zwykłe konta mailowe. Jedyną różnicą jest fakt, że z poziomu platformy nie ma możliwości odczytywania wiadomości e-mail – do takiej czynności konieczny jest dostęp do normalnego konta pocztowego. Zadaniem tego modułu jest ułatwienie komunikacji pomiędzy użytkownikami kursów.

Tak rozbudowana komunikacja pozwala na budowanie wzajemnych relacji pomiędzy użytkownikami e-kursu – konsultacje, rozwiązywanie problemów i wątpliwości dotyczących e-szkolenia w zakresie spraw technicznych jak i merytorycznych. Kursant podczas e-szkolenia nie jest pozostawiony sam sobie.

Ponadto sama konstrukcja zasad e-kursu tzn. ustalenie warunków zaliczenia e-szkolenia, w tym ćwiczeń i egzaminów pozwala na bieżącą weryfikację i monitoring pozyskiwania przez kursantów wiedzy.

Jacek Hetman:  Gdy mówi się o zaletach e-learningu, zawsze rozmowa schodzi na temat ceny szkolenia. Dla osób zajmujących się tworzeniem szkoleń e-learning, jest jasne, że trzeba wyłożyć duże środki, aby stworzyć wartościowe i sprawdzone merytorycznie materiały. W porównaniu z tradycyjnymi szkoleniami, jest to wielokrotnie większa kwota, ale finalnie użytkownik powinien zyskać. Czy w porównaniu ze zwykłym kursem mogą Państwo zaproponować bardziej konkurencyjną cenę?

Grzegorz Sanetra:  Tak - koszt szkolenia stacjonarnego do licencji liniowej ATPL(A) to wydatek ok. 3500-4500 zł dla pilota, w zależności od cen ustalonych przez dany Certyfikowany Ośrodek Szkolenia Lotniczego, kurs e-learningowy do ATPL(A) wytworzony w ramach projektu, będzie oferowany kilkanaście procent taniej, niż jego stacjonarny odpowiednik.

W ośrodkach szkolenia lotniczego, proces przekazywania i zdobywania wiedzy prowadzony jest według przepisów narzucających ramy oraz tok szkolenia przyszłego personelu latającego. Uzyskanie licencji pilota samolotu, poprzedzone jest długotrwałym procesem przyswajania wiedzy teoretycznej, a później praktycznej. Wielogodzinne wykłady, seminaria zmuszają słuchacza do częstej rezygnacji z codziennych obowiązków. Zdobycie uprawnień pilota liniowego wymaga dodatkowych kosztownych szkoleń, co jest barierą dla wielu pasjonatów lotnictwa. Główny problem leży w środkach finansowych oraz dojazdach na zajęcia teoretyczne, organizowane w ośrodku szkolenia. Stworzone przez Zespół firmy BUHSAG e-szkolenie będzie oszczędzać czas i pieniądze uczestników bez naruszenia korzyści płynących z nauki. Związane jest to z brakiem potrzeby podróżowania, wydawania pieniędzy na noclegi oraz oszczędność czasu poświęconego przeważnie na dojazdy. Biorąc udział w internetowym szkoleniu uczestnik będzie miał do niego dostęp o każdej porze dnia i nocy. Kursant będzie mógł rozplanować swój rozkład nauki i udziału w szkoleniu, dostosowując go do swojego planu zajęć, pracy i obowiązków. Może być to szczególnie ważne dla osób o napiętym harmonogramie pracy, czy mieszkających daleko od miejsca prowadzenia szkoleń stacjonarnych.

Koszt kursu e-learningowego obejmuje zainstalowanie kursu na platformie e-learningowej, udostępnianie uczestnikom projektu i obsługę bieżącą kursu przez zespół tejże firmy, a także pomoc specjalisty ds. lotnictwa w zakresie merytorycznym oraz pomoc specjalisty ds. e-learningu w zakresie technicznym dla uczestników kursu.

Jacek Hetman: Proces szkolenia będzie przebiegał indywidualnie dla każdego kursanta. Liczba wejść do kursu będzie nieograniczona. Po wyjściu z kursu dane będą zapisywane, po to aby powrócić do miejsca w którym się zakończyło. Do każdego kursu zostanie udostępniany egzamin w formie testu, również online. Po zaliczeniu egzaminu zostanie wystawiony i przesłany odpowiedni certyfikat, który będzie wydawany po przejściu i zaliczeniu wszystkich e-kursów w ramach e-szkolenia na ATPL(A). W tym momencie, muszę zadać pytanie: w jaki sposób zabezpieczą się Państwo przed oszustwami na egzaminie?

Raport wyników postępu kursu, egzaminów zaliczeniowych złożonych przez użytkownika

Grzegorz Sanetra:  Administrator platformy e-learningowej ma dostęp do historii osiągnięć kursantów. Funkcjonalność ta pozwala na pozyskanie listy szkoleń wraz z informacjami o ich statusie dla danego kursanta (kiedy dane szkolenie było ostatnio odwiedzane, jaki jest jego status ukończenia, zaliczenia, itp.).

Przy każdym z kursów/egzaminów widnieje przycisk <Raport>. Pozwala on na wygenerowanie zestawienia najważniejszych statystyk danego szkolenia (np. ile osób już rozwiązało kurs, jakie uzyskano wyniki, jakie były czasy przebywania na kursie) oraz raport z każdej jej strony (np. jakie mają statusy, jakie były czasy przebywania na każdej ze stron). Jeśli dany kursant przystąpił już do szkolenia, możliwe jest sprawdzenie szczegółowych informacji o aktualnym stanie kursu, klikając przycisk <Raport> przy wybranej osobie. Z tego okna można również przeglądać dokładny raport z każdego szkolenia. Uwidoczniona jest w nim każda próba pracy ze szkoleniem oraz uzyskane wyniki. Raport szczegółowy dla egzaminu nie umożliwia sprawdzenia poprawności odpowiedzi by nie ułatwiać pracy egzaminowanemu kursantowi.

Ponadto, zdawalność egzaminów jest również monitorowana przez system - odnotowywana jest każda próba podejścia do egzaminu jak i jego wyniki. Ustawienia czasowe są odpowiednio dostosowane do stopnia trudności pytań. Czas trwania egzaminu wymaga od kursanta maksymalnego skupienia się. Reżimy czasowe są dostosowane do wytycznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego i zbliżone do egzaminów zdawanych w tejże instytucji. Kursant może zdawać egzamin tylko dwa razy. Jeżeli materiał nie zostanie zaliczony, zobowiązany on będzie do ponownego powtórzenia przedmiotu (douczenia się), wówczas otrzyma powtórną szansę dwukrotnego podejścia do testu zaliczającego przedmiot. Każdy z kursantów i tak zdaje sobie sprawę, że uczy się sam dla siebie – to w jego interesie jest aby pojąć wymagany zakres wiedzy fachowej – to przecież bezpieczeństwo jego i przede wszystkim przyszłych pasażerów, których będzie przewoził. Taki pilot będzie kiedyś dowódcą statku powietrznego. Zadaniem zespołu firmy, zadaniem e-szkolenia jest jak najlepsza weryfikacja tej wiedzy, tak też się dzieje. Na seminariach podsumowujących, zakres zdobytej wiedzy jest również weryfikowany, więc nie ma możliwości, aby któryś z kursantów uczestniczący w e-szkoleniu do ATPL(A) uzyskał zaświadczenie o ukończeniu kursu przypadkowo. Zespół tworzący niniejsze szkolenie, czuwa i czuwał będzie nad sumiennością kształcenia zdobywania wiedzy przez przyszłych pilotów. Na pewno nie pozwolą oni aby ktoś niedouczony ukończył to szkolenie, bezpieczeństwo, wiedza i profesjonalizm na tym poziomie wtajemniczenia lotniczego to rzecz priorytetowa.

Wywiad przeprowadził Jacek Hetman

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag