Rozwój sektora e-usług na świecie – II edycja

Pobierz ebookaKoncepcja publikacji i współpraca merytoryczna
Paweł Skowera, Leszek Czech
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Autorzy
Tomasz Kawecki, Michał Koralewski, Artur Kośmider, Janusz Langer, Szymon Mamrot, Celina Manuszak, Filip Nowak, Jacek Pucher, Paulina Sadowska, Paweł Sokołowski, Kinga Szewczyk, Jarosław Tomaszewski,
Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM)

Wstęp
Celem niniejszej publikacji jest omówienie, w sposób kompleksowy i przejrzysty, aktualnego stanu najpopularniejszych gałęzi e-biznesu oraz omówienie e-usług, które posiadają, w perspektywie najbliższych 5 lat, największy potencjał wzrostu w warunkach współczesnej gospodarki. Ponadto, dodatkowym celem jest wskazanie nisz rynkowych, oferujących największy potencjał dla rozwoju e-usług. Dokument powstał jako uaktualnienie i uzupełnienie raportu „Rozwój e-usług na świecie” z 2010 roku.

Rozwój sektora e-usług na świecie – II edycja
Spis treści e-booka

1 Wprowadzenie do usług świadczonych drogą elektroniczną
2 Opis działania POIG 8.1
3 Opis metodyki badań
4 Katalog usług świadczonych drogą elektroniczną
4.1 Raporty i analiza
4.2 Komunikacja i społeczności
4.3 Finanse
4.4 Informacje
4.5 Reklama i marketing
4.6 Organizacja i zarządzanie
4.7 Edukacja
4.8 Praca
4.9 Zdrowie
4.10 Narzędzia i zasoby
4.11 Handel
4.12 Rozrywka
4.13 Multimedia i telewizja
4.14 Turystyka
5 Sytuacja konkurencyjna na świecie - stan i perspektywy rozwoju w najpopularniejszych branżach e-usług
6 Stan i perspektywy rozwoju niszowych e-usług w Polsce i na świecie
7 Wnioski i rekomendacje
8 Słownik użytych pojęć

 

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:
Newsletter

Otrzymuj informacje o ciekawych wydarzeniach ze świata e-biznesu


Formularz zgłaszania uwag