E-booki

Prezentujemy e-booki z eksperckimi opracowaniami i analizami dotyczącymi rynku i biznesu elektronicznego w Polsce. Publikacje zawierają m.in. porady na temat budowania modeli biznesowych, analizy polskich regulacji prawnych dotyczących e-gospodarki, wskazówki na temat skutecznej reklamy w Internecie oraz zwiększenia konkurencyjności firm i cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród użytkowników Platformy.

Poza formatem PDF e-booki udostępniamy w formatach mobi oraz ePUB, aby ułatwić korzystanie z treści na czytnikach oraz tabletach.

Katalog dobrych praktyk z zakresu e-usług i technologii B2B oferowanych przez Beneficjentów działań 8.1 i 8.2 POIG

Korzystając z internetu z pewnością zdarzyło nam się nie raz skorzystać z serwisu, który powstał wskutek współfinansowania unijnego. Analizując rodzimy e-biznes coraz częściej odnajdujemy wyjątkowe, innowacyjne polskie projekty, które z powodzeniem i bez żadnych kompleksów mogą konkurować z najlepszymi rozwiązaniami zagranicznymi. I właśnie takie rozwiązania tutaj przedstawiamy.

Katalog Polskiego Ekosystemu Startupowego

W przededniu zakończenia realizacji perspektywy finansowej 2007-2013 planujemy działania na lata 2014-2020, których celem jest rozwój przedsiębiorczości startupowej. Pierwszym krokiem w planowaniu i rozwoju przedsiębiorczości startupowej jest rozwój ekosystemu, a pierwszym krokiem w rozwoju ekosystemu jest identyfikacja jego uczestni­ków i ich potrzeb. W odpowiedzi - tym razem na zakończenie okresu realizacji projektu „Wspieramy e-biznes” i z myślą o realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 zaplanowaliśmy wydanie katalogu startupów i instytucji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości startupowej.

Dyrektywa konsumencka – opis wybranych zmian

Przedsiębiorcy działający w handlu elektronicznym muszą zmierzyć się z dodatkowymi wymogami prowadzenia działalności – poza obowiązującymi ich standardowymi regulacjami są zobowiązani do przestrzegania dodatkowych przepisów regulujących prawa konsumentów w związku ze świadczeniem usług na odległość. Ustawa o ochronie praw konsumenta wprowadza szereg zmian, które znacząco wpłyną na handel internetowy. W najnowszej publikacji e-PUNKTU przedstawione zostały praktyczne aspekty tych zmian. Przedstawione informacje będą przydatne zarówno dla sprzedawców jak i konsumentów.

Prawo obrotu elektronicznego. Zmiany w przepisach

Celem publikacji „Prawo obrotu elektronicznego. Zmiany w przepisach.” jest przybliżenie zagadnień związanych z nowymi przepisami związanymi bezpośrednio z handlem internetowym. Zmiany wiążą się przede wszystkim z nowymi przepisami wprowadzonymi w ustawie o prawach konsumenta oraz Ordynacji podatkowej. Przedstawione informacje będą przydatne zarówno dla sprzedawców jak i konsumentów. Przy opracowaniu prawidłowego regulaminu e-sklepu pomocny będzie m.in. przykładowy wzór regulaminu.

W czym tkwi siła amerykańskich start-upów

Spektakularne sukcesy portali internetowych opartych na nietypowych pomysłach są zachwycające. Bez wątpienia każdy pragnie zaznać smaku sukcesu wynikającego z przetworzenia genialnego pomysłu w produkt, który zdobywa rynek w postępie geometrycznym. Przeanalizujmy zatem czynniki, które sprzyjają oraz czynniki, które blokują postawienie pierwszego kroku. Zastanówmy się również, czy w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki, czynniki te równie silnie oddziałują na młodego przedsiębiorcę.

Aplikacje mobilne - sposób na biznes

Coraz bardziej konkurencyjny e-biznes jest zmuszony obecnie do walki o uwage swoich potencjalnych klientów. Nieaktualna strona internetowa, zaprojektowana bez znajomosci regul usability, brak aktywnosci na portalach spolecznosciowych czy wreszcie komunikacja ograniczona jedynie do pop-upów na pewno nie przyniesie sukcesu na rynku. Celem tego e-booka jest uswiadomienie prowadzacym e-biznes roli, jaka odgrywa wlasciwa komunikacja z klientem.

Jak skutecznie biznes może wykorzystać rozwiązania e-administracji

W dzisiejszych czasach nikogo nie trzeba przekonywać, że e-administracja przynosi korzyści dla obywateli i przedsiębiorców. To nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy, ale także przejrzyste oraz uproszczone procedury administracyjne, co przekłada się na poziom zaufania do administracji publicznej. Celem niniejszego opracowania jest pokazanie, w szczególności właścicielom firm, możliwości wykorzystania istniejących systemów e-administracji.

Tożsamość w chmurze

Wraz z rosnącą liczbą nowych serwisów internetowych, użytkownicy, którzy chcą z nich korzystać, zmuszeni zostają do zakładania wielu odrębnych kont. E-book prezentuje metody i technologie umożliwiające rozwiązanie problemu uwierzytelniania i autoryzacji. Publikacja jest dedykowana przedsiębiorcom, którzy zarządzają popularną e-usługą lub planują uruchomić nową e-usługę wymagającą uwierzytelniania, jednak nie chcą zmuszać swoich użytkowników do pamiętania kolejnych loginów i haseł, nie zmniejszając jednocześnie poziomu bezpieczeństwa zarówno danych użytkownika, jak i samej e-usługi.

Nowoczesne kanały komunikacji z klientem w e-biznesie

Coraz bardziej konkurencyjny e-biznes jest zmuszony obecnie do walki o uwagę swoich potencjalnych klientów. Nieaktualna strona internetowa, zaprojektowana bez znajomości reguł usability, brak aktywności na portalach społecznościowych czy wreszcie komunikacja ograniczona jedynie do pop-upów na pewno nie przyniesie sukcesu na rynku. Celem tego e-booka jest uświadomienie prowadzącym e-biznes roli, jaką odgrywa właściwa komunikacja z klientem.

Aplikacje mobilne dla małych i średnich przedsiębiorstw

W ciągu trzech lat sytuacja na rynku mobilnym uległa znacznej zmianie. Rynek urósł na niespodziewaną skalę. W samym trzecim kwartale 2012 sprzedano około 445 mln telefonów komórkowych, w tym około 180 mln smartfonów. Sprzedaż tabletów w tym okresie wyniosła już około 25 mln urządzeń. Aplikacje mobilne dla smartfonów i tabletów cieszą się ogromną popularnością. W tej publikacji wskazujemy kilka interesujących aplikacji, które mogą być przydatne w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Podstawy User Experience w projektowaniu stron WWW

Projektowanie oparte na wywoływaniu pozytywnych wrażeń u użytkowników określa się terminem „user experience design” (stosując czasami także skrót UX design, lub po prostu UX). W niniejszym opracowaniu przedstawimy podstawy User Experience w projektowaniu stron WWW.

Jak chronić pomysł na e-biznes?

Współczesne metody prowadzenia biznesu w znacznym stopniu różnią się o tych sprzed 15-20 lat. Wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, coraz więcej podmiotów na rynku wykorzystuje możliwości, jakie stwarzają nowoczesne technologie. Te jednak, bardzo szybko się zmieniają. Aby odnieść sukces należy działać szybko i zdecydowanie, a przy tym pamiętać o ochronie swoich innowacyjnych pomysłów i rozwiązań. W e-booku można znaleźć podstawowe zasady prowadzenia biznesu, w tym przede wszystkim e-biznesu oraz sposoby na zabezpieczenie realizacji nowatorskich pomysłów.

Zarządzanie czasem w firmie – aplikacje internetowe i mobilne

Zarządzanie czasem to podstawa działania nie tylko dla przedsiębiorstwa, ale dla każdej jednostki w nim funkcjonującej. Małe i średnie przedsiębiorstwa zazwyczaj nie zatrudniają wyspecjalizowanych project managerów, nie mają też dużych środków finansowych na opracowywanie metodyk zarządzania, a właśnie sprawne zarządzanie czasem i projektami umożliwia zarówno ograniczenie kosztów, jak i większą efektywność przy realizacji zadań. W niniejszym opracowaniu omówimy najważniejsze metody zarządzania czasem, a także przedstawimy pomocne aplikacje internetowe i mobilne.

Modele biznesowe e-usług na przykładach

Poznanie wielu przykładów konkretnych praktyk w działaniu różnych modeli biznesowych może być bardziej przydatne w poszukiwaniu optymalnego modelu biznesowego dla swojej e-usługi, niż analizowanie złożonych teorii modeli biznesowych. Poprzez analogię, niekoniecznie tylko w stosunku do swoich konkurentów, ale także e-usług, które wykorzystują podobne funkcjonalności, staje się możliwe opracowanie modelu biznesowego, który będzie odpowiedni dla wybranej e-usługi. E-book jest dedykowany osobom, które zarówno rozważają uruchomienie nowej e-usługi, jak właścicielom działających już e-usług.

User Experience Responsible Design - oparcie designu na HTML5

Tempo życia, miniaturyzacja elektroniki, mobilność, dostępność internetu oraz coraz wyższe przepływności wymusiły rozwój definicji standardu prezentacji w sieci internetowej. HTML5 to kompromis spełnienia oczekiwań twórców serwisów www i producentów przeglądarek internetowych. Uwzględnia przyzwyczajenia, nie deprecjonuje historycznych elementów, stawia duży krok naprzód i zapewnia kompatybilność sprzętową i wsteczną, oraz po raz pierwszy standaryzuje kody błędów. W niniejszej prezentacji prezentujemy najważniejsze cechy HTML5 i jego znaczenie dla użytkowników.

Płatności mobilne – definicja i przegląd rozwiązań

Według analityków rynku wraz z upowszechnieniem płatności mobilnych nadchodzi prawdziwa rewolucja technologiczna, porównywalna do wynalezienia samochodu. Trudno się dziwić entuzjastom, skoro w Polsce jest już ponad 50 milionów kart SIM (a „tylko” 33 miliony kart płatniczych), co stanowi ogromny potencjał do rozwoju. W niniejszym opracowaniu postaramy się zdefiniować zagadnienie płatności mobilnych, a także dokonamy przeglądu istniejących rozwiązań.

Technologie informatyczne i modele współpracy B2B część 2

W drugiej części opracowania wnioskodawcy, a także beneficjenci znajdą praktyczne wskazówki na temat tego, jak budować współpracę B2B wspieraną technologiami ICT oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę w fazie realizacji projektu współfinansowanego z działania 8.2 POIG. Zaprezentowane wytyczne mogą pełnić pomocniczą rolę w przygotowaniu planu inwestycji, w tym biznesplanu, harmonogramu oraz niektórych aspektów przebiegu wdrożenia.

Technologie informatyczne i modele współpracy B2B część 1

Celem niniejszego opracowania dedykowanego współpracy B2B wspieranej technologiami ICT jest dostarczenie praktycznych wskazówek dla potencjalnych beneficjentów działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Porady i wskazówki zawarte w niniejszej publikacji dotyczą kompleksowego podejścia do kwestii wzrostu efektywności MSP poprzez wdrożenia rozwiązań współpracy B2B wspieranych technologiami ICT. Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawione są generalne wytyczne i wskazania dotyczące projektowania rozwiązań B2B. Punktem wyjścia i tłem przeprowadzonych rozważań są wymagania konkursowe działania 8.2 POIG.

Od pomysłu do realizacji – jak zbudować start-up

eBook zawiera przemyślenia wskazujące, w jaki sposób i jak przekuć pomysł w biznes. Dedykowany jest osobom stojącym na początku drogi do tworzenia własnego biznesu. Pierwsza i najważniejsza sugestia jest następująca - jeśli masz pomysł i wizję tego, co chcesz z tym pomysłem zrobić, to teraz wstań i zrób pierwszy krok, a potem kolejne by zrealizować swój cel.

Jak przygotować dobry Business Model Canvas?

Każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą staje przed wielkim wyzwaniem przekucia opracowanego pomysłu w regularny mechanizm generowania wartości. To wyzwanie dotyczy także wielu już działających firm. Jak najefektywniej dotrzeć do różnych segmentów klientów? Jak połączyć kluczowe działania i zasoby firmy w celu czerpania zysków z wytworzonej wartości? Jak tworzyć model generowania wartości, który będzie innowacyjny w stosunku do konkurencji? W niniejszym opracowaniu omówimy w skrócie innowacyjną metodologię modelowania biznesowego opracowaną przez dwóch Szwajcarów: Alexandra Osterwaldera i Yvesa Pigneura. Prześledzimy mechanizm tworzenia Business Model Canvas (BMC), czyli w dosłownym tłumaczeniu: Płótna z Modelem Biznesowym. Poznamy także różnice pomiędzy Lean Canvas i BMC.

10 niezbędnych aplikacji w chmurze dla przedsiębiorcy MŚP

Aplikacje w chmurze to w rzeczywistości istniejący już od jakiegoś czasu model udostępniania oprogramowania Software as a Service (SaaS z ang. oprogramowanie jako usługa), który polega na dystrybucji oprogramowania producenta użytkownikom poprzez Internet. Przedstawiamy opracowanie zawierające przykłady 10 aplikacji, które dostępne w chmurze dedykowane są dla MŚP.

 

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:
Newsletter

Otrzymuj informacje o ciekawych wydarzeniach ze świata e-biznesu


Formularz zgłaszania uwag