E-opieka

E-opieka jest to usługa elektroniczna polegająca na zdalnym kontrolowaniu stanu zdrowia pacjenta.


Usługę e-opieki można realizować na trzy sposoby:

  • W pierwszym przypadku pacjent otrzymuje dodatkowe urządzenie elektroniczne, przy pomocy którego może przesyłać informacje o konkretnych zdarzeniach do specjalnego, czynnego całą dobę, centrum alarmowego. Pracownik centrum identyfikuje zgłoszony problem i powiadamia odpowiednie służby (policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna).
  • W drugim przypadku pacjent otrzymuje dodatkowe rozbudowane urządzenie elektroniczne, które zapisuje parametry zdrowia pacjenta (ciśnienie, EKG, waga, poziom cukru we krwi)i przesyła je do zakładu opieki zdrowotnej. Dzięki temu lekarz może mieć stały nadzór nad zdrowiem pacjenta.
  • W trzecim przypadku pacjenci prowadzą własny, stworzony z myślą o chorobie dziennik zdarzeń, który mogą zaprezentować lekarzowi prowadzącemu podczas wizyty lekarskiej.

Dostępność na rynku polskim - mała liczba usługodawców.
Obecnie świadczone usługi e-opieki są ukierunkowane na tworzenie centrów alarmowych dla pacjentów. Za korzystanie z usługi pacjent ponosi opłatę (miesięczny abonament).

Popyt na rynku polskim - mały.
Ze względu na fakt, że głównymi adresatami usługi są osoby starsze, przewlekle chore i nie posiadające środków finansowych na stałe korzystanie z usługi.

 

Bariery wejścia

Prawo – małe.
Brak przeszkód prawnych.

Technologia – małe.
Obecne stosowane rozwiązania umożliwiają świadczenie takiej usługi.

Finanse – średnie.
Realizacja usługi wymaga inwestycji w specjalistyczny sprzęt.

Wiedza – duże.
Usługa zdalnej kontroli stanu zdrowia pacjenta powinna być świadczona przez firmę zatrudniającą specjalistów (lekarzy i/lub farmaceutów).

 

Perspektywy rozwoju.
W związku ze starzeniem się społeczeństwa oraz rosnącymi kosztami opieki szpitalnej nastąpi wzrost zainteresowania usługami zdalnej opieki medycznej. Zdalna kontrola stanu zdrowia pacjentów ma pozytywny wpływ na ich bezpieczeństwo, obniża koszty i skraca czas pobytu w szpitalu, a także wpływa pozytywnie nie tylko na kondycję psychiczną odbiorcy usługi (powrót do zdrowia w domu), ale także opiekunów i rodziny. E-opieka jest także ciekawą propozycją dla osób samotnych i niepełnosprawnych, które ze względu na swoją sytuację bardzo często wymagają troski ze strony instytucji pomocy społecznej.

 

Przykładowe adresy

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag