Nabory, ich wyniki oraz listy wniosków i podpisanych umów

W tym miejscu rozmawiamy o naborach wniosków, wynikach oraz podpisanych umowach o dofinansowanie w ramach działań 8.1 i 8.2 POIG

Dodaj temat


Formularz zgłaszania uwag