Katalog B2B

Informacje ogólne
Wdrożenie i świadczenie usług w modelu SaaS eAkceptacje, automatyzującej procesy biznesowe Partnerów.
"Wdrożenie i świadczenie usług w modelu SaaS eAkceptacje, automatyzującej procesy biznesowe Partnerów."
Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
Teamsoft Sp. z o.o.
Adres:
ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa
E-mail:
Szczegóły
Aktywność
 • „Wdrożenie i świadczenie usług w modelu SaaS eAkceptacje, automatyzującej procesy biznesowe Partnerów”

  W ramach Projektu Wnioskodawca nabędzie oprogramowanie służące do świadczenia usług w modelu SaaS eAkceptacje oraz dedykowane oprogramowanie B2B.

  Po wdrożeniu systemu partnerzy wnioskodawcy uzyskają dostęp do platformy pozwalającej na zintegrowanie własnych aplikacji z systemem SaaS eAkceptacje. Realizacja procesów pomiędzy wnioskodawcą oraz partnerami będzie przebiegała z wykorzystaniem platformy B2B, która wyeliminuje obieg dokumentów w zakresie zleceń dodatkowych  usług, przygotowania nowych funkcjonalnych modułów systemu, obsługi procesów serwisowych.

  Wnioskodawca zorganizuje i przygotuje procedury pozyskania niezbędnych aktywów i usług do zintegrowania z posiadanym systemem B2B wraz z aplikacją za pomocą której będzie świadczona usługa w modelu SaaS.

  W ramach realizowanych prac wnioskodawca stale będzie nadzorował przebieg prac związanych z przygotowaniem rozwiązań informatycznych.

  System służący do automatyzacji procesów będzie się opierał na zdefiniowanym zbiorze wzorów dokumentów i formatek wymiany komunikatów,  które będą wymieniane pomiędzy wnioskodawcą oraz partnerami.

  Zastosowane rozwiązania pozwolą na skalowanie rozwiązań zarówno w zakresie wydajności jak również dostępności technologii. Wszystkie technologie są dostępne w modelu wolnego oprogramowania. Rozwiązanie jest również otwarte na inne systemy baz danych.

  Na bazie w/w aplikacji wnioskodawca wykorzysta wytworzoną technologię  również do automatyzacji procesów zachodzących pomiędzy wnioskodawcą oraz partnerami, którzy są poddostawcami  zaawansowanych usług technicznych

  W zależności od roli wnioskodawcy (partner może zlecić funkcje administratora aplikacji wnioskodawcy) zakres współpracy może być związany z zapewnieniem technicznych funkcji usługi SaaS. Partner może również zlecić administrowanie użytkownikami i procesami wnioskodawcy.

   

  Projekt w trakcie realizacji, dedykowana strona webowa na etapie budowy.

  Nabór: 2014

  Kwota dofinansowania: 831 375,00 PLN

  Zasięg projektu: ogólnokrajowy

   


Formularz zgłaszania uwag