Katalog B2B

Informacje ogólne
Wdrożenie systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe realizowane ze strategicznymi partnerami z branży filmowej
Wdrożenie systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe realizowane ze strategicznymi partnerami z branży filmowej
Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
Stars Impresariat Filmowy sp. z o.o.
Adres:
Józefa 26, 31-056 Kraków
E-mail:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
  • Projekt polega na opracowaniu, stworzeniu i wdrożeniu automatycznych systemów wymiany danych. Obecnie zarówno obieg informacji finansowo-ksiegowej oraz informacji o aktorach/statystach odbywa się przy użyciu tradycyjnych nośników elektronicznych bądź osobiście. Castingi odbywają się jedynie w obecności osób zainteresowanych zatrudnieniem aktora/statysty. Projekt będzie polegał na integracji systemów zarządzania, która umożliwi wyeliminowanie znacznej ilości klasycznych dokumentów. Ponadto projekt pozwoli na stworzenie bazy aktorów/statystów wyposażonej w funkcjonalność inteligentnego wyszukiwania (która zostanie oparta o autorskie know-how) oraz automatycznego "dobierania" aktora/statysty do preferencji partnera.


Formularz zgłaszania uwag