E-PUNKT Punkt kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców

Artykuły

Bariery prawne w legislacji krajowej utrudniające rozwój gospodarki cyfrowej

Data: 2016-06-22 12:06:00

Izba Gospodarki Elektronicznej wraz z partnerami działającymi w branży e-commerce opracowała pierwsze wydanie Czarnej Księgi barier prawnych w legislacji krajowej, które utrudniają rozwój gospodarki cyfrowej. Publikacja stanowi swoisty punkt wyjścia w dyskusji branży na temat barier legislacyjnych hamujących rozwój.

więcej

Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie - poradnik dla MŚP

Data: 2016-06-21 12:06:10

Tematyka szeroko pojmowanej ochrony prywatności nabrała w ostatnich latach bardzo istotnego znaczenia. Zrozumienie zasad ochrony danych osobowych wymaga poznania ich źródeł. Powinni to zrobić zwłaszcza ci, którzy są zobowiązani do praktycznego stosowania wspomnianych zasad.

więcej

Digital University – edukacja w obszarze nowych technologii

Data: 2016-05-16 11:05:31

Digital University to innowacyjny projekt edukacyjny dedykowany nowym technologiom. Do chwili obecnej odbyło się 10 zjazdów, w których wzięło udział ponad 4 tysiące osób. W czerwcu ruszy kolejna edycja, w ramach której odbędą się trzy zjazdy. Inicjatywa została objęta patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

więcej

Komisja planuje modernizację podatku VAT w UE

Data: 2016-04-14 12:04:33

Ogłoszony przez Komisję Europejską plan działania dotyczący podatku VAT jest pierwszym krokiem na drodze do utworzenia jednolitego unijnego obszaru VAT, który będzie służył skuteczniejszemu zwalczaniu oszustw oraz wspieraniu przedsiębiorstw, gospodarki cyfrowej i handlu elektronicznego.

więcej

Konsument na rynku usług telekomunikacyjnych oraz e-commerce

Data: 2016-03-17 12:03:30

Światowy Dzień Konsumenta był okazją do organizacji przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów debaty „Konsument na rynku usług telekomunikacyjnych oraz e-commerce”. Wydarzenie odbyło się 16 marca 2016 roku w siedzibie Urzędu i stanowiło okazję do dyskusji nad aktualnym porządkiem prawnym.

więcej

Jakie są kompetencje cyfrowe małych firm?

Data: 2016-03-04 09:03:40

1 marca odbyła się konferencja poświęcona problemowi ucyfrowienia MŚP, podczas której został zaprezentowany „katalog kompetencji cyfrowych małych firm”. Ma on ułatwić przedsiębiorcom kształtowanie ścieżki rozwoju kompetencji cyfrowych, niezbędnych do rozwoju firmy w kraju oraz na rynkach zagranicznych.

więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Archiwum


Prawa konsumenta

Mikroporady.pl

CEIDG

EU-GO

Mikroporady.plFormularz zgłaszania uwag

Portal "e-PUNKT" - www.e-punkt.gov.plPunkt kontaktowy jest skierowany w szczególności do sektora MSP usług elektronicznych oraz internautów - odbiorców tych usług. Jego głównym zadaniem jest świadczenie usług informacyjnych z zakresu prawa obrotu elektronicznego. Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.