Baza wydarzeń

Spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 8.2 PO IG
2014-07-08 08:30 - 2014-07-08 15:30
Poznań
Spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 8.2 PO IG
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Informacje
 • Opis:

  Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. pełniąca rolę Regionalnej Instytucji Finansującej w Wielkopolsce oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące wprowadzania zmian do umów o dofinansowanie, a także zasad rozliczania i kontroli projektów realizowanych w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  W trakcie spotkania przekażemy Państwu wiedzę zarówno teoretyczną (wynikającą z zapisów dokumentacji programowej, w tym umowy o dofinansowanie), jak również praktyczną, popartą doświadczeniem osób zaangażowanych w rozliczanie i kontrolę projektów dofinansowanych ze środków UE.

  Cel spotkania:

  Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom kompleksowej informacji na temat sposobu przygotowywania dokumentacji rozliczeniowej dla wniosków o płatności zaliczkowe, pośrednie oraz końcowe, przygotowywania wniosków o wprowadzanie zmian do umowy o dofinansowanie wraz z dokumentacją towarzyszącą oraz prawidłowego przygotowania się do kontroli realizacji projektu. Poruszone zostaną również zagadnienia związane z wydatkowaniem i rozliczaniem zaliczki, a także rozwiązywaniem umowy i koniecznością zwrotu dofinansowania.

  Korzyści z uczestnictwa:

  • nabycie wiedzy w zakresie sporządzenia wniosku o płatność (zaliczkową, pośrednią, końcową),
  • poznanie zasad prawidłowego opisu faktur/innych dokumentów równoważnych księgowo,
  • poznanie zasad prawidłowego przygotowania pozostałych dokumentów niezbędnych do rozliczenia projektu,
  • nabycie wiedzy na temat dokumentacji niezbędnej dla przygotowania wniosku o wprowadzenie zmian do umowy,
  • nabycie wiedzy w zakresie prawidłowego przygotowania się do kontroli jej przebiegu i ostatecznych wyników.

  UWAGA!

  W spotkaniu informacyjnym mogą wziąć udział przedstawiciele Beneficjentów, którzy do tej pory nie uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez WARP Sp. z o. o. o przedmiotowej tematyce.

  Uwaga !
  Informujemy iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia
  1 lipca 2014 r. do godziny 12:00

   

  Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie pod numer fax. 61 65 65 366 lub poprzez e-mail na adres:
  spotkania-poig8.2@warp.org.pl.

  Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń, tj. przed 1 lipca 2014 r. 

  Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 2 lipca 2014 r. do godziny 15:00.

  Organizator spotkania: WARP Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61 – 823 Poznań, tel. 61 65 63 500, fax.
  61 65 65 366, www.warp.org.pl, e-mail: info@warp.org.pl.

  Informacje nt. spotkania p. Eugenia Durowicz, nr telefonu: 61 65 06 275.

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Strona organizatora:
  www.warp.org.pl
  Lokalizacja:

  Poznań, World Trade Center Poznań Sp. z o.o., ul. Bukowska 12, sala 108, I piętro
  Poznań


Formularz zgłaszania uwag