PARP przygotowała dla wnioskodawców działania 8.1 PO IG publikację na temat Rozwoju sektora e-usług na świecie

Celem publikacji jest omówienie, w sposób kompleksowy i przejrzysty, aktualnego stanu najpopularniejszych gałęzi e-biznesu oraz omówienie e-usług, które posiadają, w perspektywie najbliższych 5 lat, największy potencjał wzrostu w warunkach współczesnej gospodarki. Ponadto, dodatkowym celem jest wskazanie nisz rynkowych, oferujących największy potencjał dla rozwoju e-usług.

Publikacja ma pokazać trendy w rozwoju e-usług, ma też być swego rodzaju katalizatorem, dzięki, któremu na naszym rynku pojawią się nowe e-usługi. Przedsiębiorcy po zapoznaniu się z dostępnymi na świecie e-usługami mogą podjąć próbę ich implementacji na rodzimym rynku - mówi Paweł Skowera, Główny Specjalista w Zespole Komunikacji Zewnętrznej PARP.

Autorzy starali się w publikacji pokazać także już istniejące w naszym kraju lustrzane rozwiązania oraz stan ich rozwoju. To też pokaże przedsiębiorcom, które obszary są już nasycone i nie będzie łatwo w nie inwestować - dodaje Paweł Skowera.

Główną część publikacji stanowi katalog elektronicznych usług świadczonych w sieci Internet. Do  opisu e-usług wykorzystano jednolity format opisu, dzięki któremu czytelnik może w dogodny sposób zapoznać się z opisem e-usługi, jak i dokonywać porównań pomiędzy e-usługami zamieszczonymi w katalogu. Autorzy publikacji opisują także e-usługi świadczonych w innych niż Internet sieciach publicznych. Przedstawione zostały m.in. usługi mobilne oraz usługi świadczone za pośrednictwem telewizji cyfrowej. Końcowa część raportu obejmuje opis niszowych usług w Polsce i na świecie oraz przedstawia perspektywę ich rozwoju w najbliższych latach. 

Podejmujemy próbę analizy i podsumowania zarówno najpopularniejszych, jak i niszowych e-usług. Przedstawiamy stan i  perspektywy rozwoju tych najpopularniejszych - mówi dr Marcin Kraska, jeden z autorów publikacji. 

Publikacja to kopalnia pomysłów dla naszych przedsiębiorców. Opisane są zarówno biznesy bardzo duże jak i niszowe. Każdy znajdzie coś dla siebie. Publikację zdecydowanie warto pobrać i dokładnie zapoznać się z opisanymi przykładami ze świata – poleca publikacje Adam Dyba, kierujący Afilo i AdAction - Dodatkowo podane są nazwy polskich biznesów, które realizują podobne pomysły, więc jest to cenna możliwość zaobserwowania jak został zaadaptowany ten pomysł w Polsce - dodaje.

Publikację można za darmo pobrać na Portalu „Wspieramy e-biznes” www.web.gov.pl. Wkrótce dostępna będzie także kolejna: „Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT”.

Publikacja została opracowana przez zespół autorski Instytutu Logistyki i Magazynowania na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego, którego celem jest popularyzacja idei społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. 

PARP przygotowała dla wnioskodawców działania 8.1 PO IG publikację na temat Rozwoju sektora e-usług na świecie

___ Wydrukuj

Formularz zgłaszania uwag