O rozwoju e-administracji podczas VI Zachodniopomorskiego Konwentu Informatyków i Administracji Samorządowej

Ułatwianie obywatelom dostępu do elektronicznych usług administracji publicznej, bezpieczeństwo danych i informacji, możliwości wspierania informatyzacji urzędów przez nowoczesne technologie IT oraz współpraca urzędów z regionalnymi firmami informatycznymi – to główne tematy, o których dyskutowano podczas VI Zachodniopomorskiego Konwentu Informatyków i Administracji Samorządowej. Organizatorem wydarzenia był Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny.

Tegoroczne spotkanie z informatykami i reprezentantami administracji samorządowej uroczyście otworzył wicemarszałek Andrzej Jakubowski, który wskazywał, że władze województwa zachodniopomorskiego przywiązują dużą wagę do procesu informatyzacji administracji publicznej, uznając jego istotny wpływ na rozwój regionu. W swoim wystąpieniu wicemarszałek nawiązał do opinii przedstawicieli Komisji Europejskiej, którzy uznali budowę Technoparku Pomerania - wspierającego działalność innowacyjnych przedsiębiorstw z branży IT - za inwestycję w rozwój innowacyjności i konkurencyjności lokalnej gospodarki. Tym samym wskazał, że rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych jest jednym z priorytetów zarówno na poziomie lokalnym i krajowym, jak i europejskim.

Merytoryczną część Konwentu rozpoczęło wystąpienie przedstawicieli Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie, zrzeszającego prawie 60 firm informatycznych z regionu – „Klaster ICT Pomorze Zachodnie oraz Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny to organizacje, które są w stanie pomóc przedstawicielom administracji publicznej w rozwiązywaniu problemów związanych z informatyzacją” - wskazywał Grzegorz Fiuk, Prezes Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego – „Systemy informatyczne są coraz bardziej skomplikowane, a firmy zrzeszone w Klastrze posiadają kompetencje umożliwiające świadczenie zróżnicowanych usług związanych z technologiami informatyczno-telekomunikacyjnymi. Administracja publiczna będzie też mogła korzystać z nowoczesnej infrastruktury, która powstaje w ramach rozbudowy Technoparku Pomerania zarządzanego przez SPNT. Oznacza to, że urzędy nie będą musiały inwestować w budowanie infrastruktury informatycznej u siebie czy tworzenie systemów informatycznych, lecz będą mogły korzystać z zewnętrznych usług w tym zakresie, co z jednej strony umożliwi oszczędności, a z drugiej wpłynie na lepsze zarządzanie infrastrukturą IT”.  W trakcie prelekcji przedstawiciele Klastra - Krzysztof Kwinta, Anna Barczyk i Zbigniew Łyczakowski - omówili korzyści wynikające z korzystania z informatycznych usług zewnętrznych m.in. na przykładzie systemu oświatowego, w ramach którego miasto - zamiast instalować system informatyczny naboru dzieci do żłobków, przedszkoli i szkół - udostępnia obywatelom taką usługę korzystając z pomocy zewnętrznej firmy. Przedstawili również pokrótce kompetencje klastrowych firm, które mogłyby współpracować z administracją publiczną w ramach procesu jej informatyzacji.

Podczas Konwentu uczestnicy mogli zapoznać się również z nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi, które wspomagają pracę administracji publicznej. Krzysztof Jaśkiewicz z firmy Arcus omówił wpływ nowoczesnych technologii IT na oszczędności w urzędzie, przedstawiciel firmy Axence zaprezentował technologię Axence nVision 6.2, która umożliwia usprawnienie zarządzania infrastrukturą IT, inwentaryzację sprzętu i oprogramowania oraz skuteczną ochronę danych i informacji przed wyciekiem, a Zbigniew Łyczakowski z firmy ATS Systemy Informatyczne przedstawił możliwości pakietu „Ratusz” we wspieraniu nowych obowiązków gmin w realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Duże zainteresowanie wzbudziła także prezentacja Kamila Piecucha ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, który przedstawił możliwości wspierania działalności gmin przez system informacji przestrzennej oparty na mapach cyfrowych.

Z kolei przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – Grzegorz Klasa - mówił o aspektach interoperacyjności w kontekście projektów systemowych realizowanych  w województwie zachodniopomorskim – e-Adminictracja i e-Turystyka. Temat interoperacyjności poruszany był także podczas prelekcji Rafała Malujdy - Radcy Prawnego, prowadzącego kancelarię w Technoparku Pomerania - oraz w trakcie panelu dyskusyjnego podsumowującego Konwent. „Myślę, że udało się uświadomić informatykom uczestniczącym w Konwencie, że interoperacyjność systemów informatycznych wykorzystywanych w e-administracji ma służyć komunikacji e-urzędu ze światem zewnętrznym, z obywatelami” – wskazuje Rafał Malujda – „Często informatycy pracujący dla administracji publicznej przez użytkownika systemu rozumieją urzędników, którzy pracują w konkretnym urzędzie i pod nich przygotowują systemy informatyczne. Tym samym nie widzą potrzeby tworzenia w ramach swojej organizacji systemów interoperacyjnych – czyli takich, które umożliwią komunikację w ramach różnorodnych rozwiązań informatycznych, nie tylko tych, z których korzysta dany urząd. Moim zdaniem dyskusje podejmowane w trakcie Konwentu uświadomiły wielu uczestnikom, że użytkownikiem końcowym tych systemów jest obywatel i jeśli proponujemy obywatelom usługi związane z e-administracją, to musimy im dać narzędzie do tego, aby mogli z nich korzystać. Systemy informatyczne powinny być tak konstruowane, aby działały na każdym systemie operacyjnym, nie tylko na takim, z którego korzysta sam urząd, ponieważ użytkownikami końcowymi są tak naprawdę obywatele, którzy korzystają z różnych platform – Windowsa, Linuxa, Mac’a. Nie warto tworzyć nawet świetnych rozwiązań informatycznych, jeżeli obywatele będą mieli do nich ograniczony dostęp. Krajowe Ramy Interoperacyjnosci doprowadzą też niewątpliwie do bezpieczeństwa e-administracji, która powinna znać rozwiązania, z których korzysta, mieć o nich pełną wiedzę i możliwość adaptacji do zmieniających się warunków”.


Dużym zainteresowaniem uczestników Konwentu cieszyły się także warsztaty z zakresu Virtual Chassis – technologii umożliwiającej konfigurację tzw. switch’y (przełączników), urządzeń łączących segmenty sieci komputerowej. Wiedza zdobyta podczas warsztatów umożliwi informatykom administracji publicznej skuteczniej zarządzać sieciami komputerowymi. Po raz czwarty rozstrzygnięto również konkurs GMINA NA FALI. W tym roku zwyciężyła gmina Biały Bór, która okazała się mieć najlepsze osiągnięcia w województwie w zakresie zwiększania powszechności dostępu do Internetu. Nagrodą w tegorocznej edycji konkursu był system "Gospodarka Odpadami" ufundowany przez firmę Sprint oraz dwie pełne wersje oprogramowania Vario.ONE i bezpłatny audyt systemu druku ufundowane przez firmę Arcus.


Organizowane przez Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny konwenty informatyków i pracowników administracji to cykliczne, coroczne spotkania służące wymianie informacji i najlepszych praktyk. Formuła tych konferencji przyjęła się od kilku lat w wybranych regionach kraju i jest wsparciem dla informatyków administracji samorządowej. Konwenty służą podnoszeniu poziomu ich wiedzy oraz integracji środowiska informatyków i osób odpowiedzialnych za informatykę w samorządach. W spotkania konwentów - obok samorządowców - aktywnie angażują się także przedstawiciele biznesu IT. Firmy partnerskie opowiadają o najnowszych trendach, prezentują rozwiązania i technologie, a także włączają się w dyskusje tematyczne programu konwentów – Na przestrzeni ostatnich 5 lat udało nam się zorganizować w sumie 13 konwentów w 4 województwach. Uczestniczyło w nich łącznie niemal 1000 osób z administracji, a także zaangażowało się pond 40 firm IT. Okazuje się, że zainteresowanie uczestnictwem wciąż rośnie, w tym roku zabrakło nawet miejsc. Obserwujemy, że podobne konwenty zaczynają być organizowane także w innych regionach kraju. To wszystko pokazuje, że zapoczątkowane przez nas inicjatywy i formuła spotkań sprawdzają się. To nas ogromnie cieszy. – wyjaśnia Katarzyna Wiśniewska, menedżer działu odpowiedzialnego za realizację konwentów w SPNT.

Więcej informacji na stronach: http://www.konwent.spnt.pl/

___ Wydrukuj

Formularz zgłaszania uwag